Usprawnienie procesów leasingowych

Automatyzacja

Dzisiejszy tekst będzie nieco inny. Skupimy się bowiem na leasingu po stronie firm leasingowych, a nie klienta. O co chodzi? O procesy, które składają się na czas podjęcia decyzji leasingowej. Leasing zdobył dużą popularność także dlatego, że procesy decyzyjne są szybsze i zdecydowanie prostsze dla klienta w porównaniu z firmami kredytowymi i ich decyzjami. Rynek polskiego leasingu jest duży i każda firma chce ugryźć jego kawałek. Ofertowo firmy są do siebie zbliżone (przynajmniej jeśli chodzi o największych graczy rynkowych), więc koniecznością jest konkurowanie również na innym gruncie. I w tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest cały proces obsługi klienta od początku aż do zakończenia. I właśnie to powinno głównie charakteryzować szybki leasing. A jak w najlepszy sposób osiągnąć taki efekt? To wydaje się oczywiste – przez proces automatyzacji zadań. Z takiego rozwiązania korzysta np. Millennium Leasing, dzięki czemu potencjalny klient otrzymuje decyzję leasingową w kilka minut, a nie w kilka dni.

Zasady leasingowe

Także na tej płaszczyźnie firmy leasingowe toczą zacięte boje. Oczywiście, każdemu leasingodawcy zależy przede wszystkim na tym, aby zarobić a nie stracić. Dlatego też jakaś granica musi być. Od lat obserwujemy jak ta granica przesuwa się pozwalając nawet bardzo nowym firmom starać się o finansowanie przez leasing. Oczywiście, nie mogą oni w takim przypadku liczyć na oferty tak dobre jak dla firm, które zadomowiły się na danym rynku na dobre i generują wysokie dochody. Dzięki temu szybki leasingranking bezpieczeństwa transakcji dla tej drugiej firmy będzie zdecydowanie wyższy, a więc także przedstawiciel handlowy oferujący umowę leasingową będzie w stanie dać lepsze warunki klientowi niż osobie, która niedawno założyła działalność gospodarcza. Każdy klient, który decyduje się na szybki leasing musi zastanowić się, czy dla jego przedsiębiorstwa lepszym rozwiązaniem będzie leasing operacyjny, czy może finansowy. Obydwie formy leasingu różnią się od siebie, mają swoje wady i zalety – różne wydatki wpisuje się do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Podsumowując, szybki leasing powinien być standardem obsługi dla każdej większej firmy leasingowej.

Leasing urządzeń i maszyn

Co można leasingować

Wbrew temu, co mogą mówić osoby niezaznajomione z leasingiem, nie kończy się on wyłącznie na samochodach do i powyżej trzech i pół tony. Coraz bardziej popularny staje się właśnie leasing takich maszyn i urządzeń. Mowa tutaj o każdym typie urządzeń, począwszy od tych najbardziej popularnych czyli np. biurowych (drukarki, skanery, komputery stacjonarne, notebooki itd.) aż po te bardzo specjalistyczne (np. sprzęt laboratoryjny). Leasinguje się na takich samych zasadach, co pojazdy. Każdy klient ma do wyboru leasing urządzeń i maszyn finansowy lub operacyjny. Zacznijmy od omówienia zalet i wad tego drugiego, nota bene bardziej popularnego rozwiązania leasingowego. W leasingu operacyjnym w trakcie jego umowy trzeba zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości towaru (w praktyce prawie zawsze jest to więcej). Odpisów dokonuje firma leasingowa, a nie klient. Jego zadaniem jest wyłącznie opłacanie terminowe rat leasingowych. Oczywiście oprócz tego musi dostosować się do zasad Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, które zaakceptuje się wraz z podpisaniem umowy leasingowej. W koszty prowadzenia działalności gospodarczej klient wlicza całość rat leasingowych wraz z opłatą wstępną, która zwykle wynosi od zera do trzydziestu procent wartości początkowej leasingowanego środka trwałego. Jeśli klient będzie chciał po zakończeniu zostać jedynym właścicielem leasingowanego dotychczas środka trwałego to wraz z ostatnią ratą leasingową musi opłacić kwotę wykupu ustaloną w umowie.

Leasing finansowy urządzeń

Jeśli chodzi o leasing urządzeń finansowy to cechuje się on przede wszystkim tym, że w trakcie umowy leasingowej trzeba zamortyzować całą wartość leasingowanego urządzenia. Co więcej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje klient. Warto dodać, że odpisy te wliczane są w koszty prowadzenia leasing urządzeńdziałalności gospodarczej wraz z odsetkową częścią rat leasingowych. Bardzo ważną informacją jest to, że dzięki konieczności zamortyzowania całej wartości środka trwałego nie ma w tej formie leasingowania kwoty wykupu. Po zakończonej umowie na leasing urządzeń klient zostaje jedynym i pełnoprawnym właścicielem środka trwałego oraz ma prawo robić z nim, co zechce. Podsumowując, obie formy leasingowe mają swoje niewątpliwe zalety i wady, dlatego też każdy powinien osobiście, bazując na swojej działalności gospodarczej, podjąć najbardziej korzystną dla siebie i swojej firmy decyzję.