Leasing urządzeń i maszyn

Co można leasingować

Wbrew temu, co mogą mówić osoby niezaznajomione z leasingiem, nie kończy się on wyłącznie na samochodach do i powyżej trzech i pół tony. Coraz bardziej popularny staje się właśnie leasing takich maszyn i urządzeń. Mowa tutaj o każdym typie urządzeń, począwszy od tych najbardziej popularnych czyli np. biurowych (drukarki, skanery, komputery stacjonarne, notebooki itd.) aż po te bardzo specjalistyczne (np. sprzęt laboratoryjny). Leasinguje się na takich samych zasadach, co pojazdy. Każdy klient ma do wyboru leasing urządzeń i maszyn finansowy lub operacyjny. Zacznijmy od omówienia zalet i wad tego drugiego, nota bene bardziej popularnego rozwiązania leasingowego. W leasingu operacyjnym w trakcie jego umowy trzeba zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości towaru (w praktyce prawie zawsze jest to więcej). Odpisów dokonuje firma leasingowa, a nie klient. Jego zadaniem jest wyłącznie opłacanie terminowe rat leasingowych. Oczywiście oprócz tego musi dostosować się do zasad Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, które zaakceptuje się wraz z podpisaniem umowy leasingowej. W koszty prowadzenia działalności gospodarczej klient wlicza całość rat leasingowych wraz z opłatą wstępną, która zwykle wynosi od zera do trzydziestu procent wartości początkowej leasingowanego środka trwałego. Jeśli klient będzie chciał po zakończeniu zostać jedynym właścicielem leasingowanego dotychczas środka trwałego to wraz z ostatnią ratą leasingową musi opłacić kwotę wykupu ustaloną w umowie.

Leasing finansowy urządzeń

Jeśli chodzi o leasing urządzeń finansowy to cechuje się on przede wszystkim tym, że w trakcie umowy leasingowej trzeba zamortyzować całą wartość leasingowanego urządzenia. Co więcej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje klient. Warto dodać, że odpisy te wliczane są w koszty prowadzenia leasing urządzeńdziałalności gospodarczej wraz z odsetkową częścią rat leasingowych. Bardzo ważną informacją jest to, że dzięki konieczności zamortyzowania całej wartości środka trwałego nie ma w tej formie leasingowania kwoty wykupu. Po zakończonej umowie na leasing urządzeń klient zostaje jedynym i pełnoprawnym właścicielem środka trwałego oraz ma prawo robić z nim, co zechce. Podsumowując, obie formy leasingowe mają swoje niewątpliwe zalety i wady, dlatego też każdy powinien osobiście, bazując na swojej działalności gospodarczej, podjąć najbardziej korzystną dla siebie i swojej firmy decyzję.

Dodaj komentarz

two + ten =