Zalety i wady umowy na leasing

Informacje o leasingu

Na starcie trzeba dokładnie wyjaśnić, czym w ogóle jest leasingowanie. A zatem jest on umową, którą podpisuje pomiędzy sobą klient posiadający firmę oraz firma leasingowa, która jest w stanie sfinansować życzenie przedsiębiorcy. Oczywiście, podpisanie umowy na leasing jest końcówką finalizującą wcześniejsze procesy. Co więcej, leasingodawca musi szczegółowo sprawdzić leasingobiorcę. Co sprawdza? Na starcie to, czy klient zgłaszający się na pewno prowadzi firmę i czy ta firma nie jest zawieszona. Następnie niezbędne jest potwierdzenie, czy działalność gospodarcza przynosi dochody. Dlatego przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć określone dokumenty. Przedsiębiorstwo leasingowe musi przede wszystkim mieć potwierdzenie, że zarobi, tego finansowania nie przekazuje się charytatywnie. A pewnym jest, że klient nie generujący przychodów, nie będzie w stanie płacić rat leasingowych i będzie problematyczny. Nie może także zalegać z wpłatami do Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u. Jeśli wszystko jest w porządku i opinia wystawiona przez leasingodawcę jest pozytywna, to można kontynuować do pokazania środka trwałego, który będzie leasingowany i do podpisania umowy.

Plusy i minusy

Rozpocznijmy od plusów, gdyż tych jest znacząco więcej. Na potrzeby tego artykułu analizie poddamy leasing operacyjny. Pierwsza zaleta, bez jednej sporej opłaty, jak w przypadku kupowania bez finansowania, przedsiębiorca dostaje nowiutki sprzęt do używania. W przypadku optymalnie rozłożonych płatności, ani wpłata wstępna ani wykup nie będą obciążające finanse firmy. Raty i wpłatę https://www.millennium-leasing.pl/wstępną wpisuje się w koszty firmy, co zaniża podatek dochodowy. Podatek VAT z drugiej strony opłaca się od pojedynczej raty leasingu oddzielnie, dzięki czemu nie będzie zbyt obciążający. Przedsiębiorca może odliczyć nawet całość podatku VAT, jeśli leasingowany przedmiot jest użytkowany w pełni na zadania firmowe i można tego dowieść w przypadku kontroli. Leasing daje szansę na świetną optymalizację podatkową. Jeśli mowa o wadach, to na pewno można do nich doliczyć dodatkowe opłaty. Znaleźć je można w Tabeli Opłat i Prowizji i mogą być przykładowo takie w sytuacji zdarzenia drogowego, leasingodawca będzie zobowiązana udostępnić dane policji i za to zostanie leasingobiorcy wystawiona faktura.